Porady prawne z zakresu prawa wekslowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje doradztwo obejmujące zagadnienia związane z:

 

- przygotowaniem weksli i porozumień wekslowych,

- przenoszeniem praw z weksli,

- poręczaniem weksli,

- prowadzeniem sporów sądowych odnośnie zobowiązań wekslowych,

- międzynarodowym prawem wekslowym (badanie zagranicznych dokumentów wekslowych).

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

 

Weksle

 

Weksel Trasowany (ciągniony,trata): papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przewidzianej prawem wekslowym, zawierający skierowanie przez wystawcę weksla do trasat bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej w dokumencie sumy pieniężnej osobie która wykazała nieprzerwany szereg indosów, w terminie płatności w oznaczonym miejscu i czasie. W wypadku, gdy wystawca weksla jest jednocześnie trasatem weksel nosi nazwę weksla trasowano-własnego /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

 

Weksel Własny (suchy, sola, prosty): papier wartościowy sporządzony przepisami prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłaty sumy pieniężnej w określonym miejscu i czasie /komentarz do Prawa Wekslowego i Czekowego 2. wyd. M. Czarnecki i L. Bagińska/.

 

 

Publikacje na temat Prawa wekslowego

 

Definicje ważniejszych pojęć prawa wekslowego

 

Porady związane z Prawem wekslowym

 

Klauzule wekslowe