Porady prawne z zakresu prawa wekslowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje doradztwo obejmujące zagadnienia związane z:

 

- przygotowaniem weksli i porozumień wekslowych,

- przenoszeniem praw z weksli,

- poręczaniem weksli,

- prowadzeniem sporów sądowych odnośnie zobowiązań wekslowych,

- międzynarodowym prawem wekslowym (badanie zagranicznych dokumentów wekslowych).

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

Przeniesienie praw z weksla in blanco

 

Obrót weksla in blanco rządzi się szczególnymi zasadami, odmiennymi od ogólnych zasad prawa wekslowego.

 

Do przeniesienia weksla in blanco niezupełnego stosuje się zasady dotyczące przelewu. Wobec tego nie można nim przenieść więcej praw, niż się posiada. Jeśli zaś w deklaracji wekslowej określono, kto go może uzupełnić, musi to być ta sama osoba.