Porady prawne z zakresu prawa wekslowego

 

Kancelaria Prawna Skarbiec.Biz oferuje doradztwo obejmujące zagadnienia związane z:

 

- przygotowaniem weksli i porozumień wekslowych,

- przenoszeniem praw z weksli,

- poręczaniem weksli,

- prowadzeniem sporów sądowych odnośnie zobowiązań wekslowych,

- międzynarodowym prawem wekslowym (badanie zagranicznych dokumentów wekslowych).

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

 

tel. (+48 22) 586 40 00

fax (+48 22) 586 40 01

czynne od 9:00 do 18:00

ul. Ruchliwa 15, piętro 2

02-182 Warszawa

sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl

 

Poręczenie wekslowe

 

Poręczenie wekslowe (aval) jest to czynność prawna polegająca na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo, jak ten, za kogo poręczył.

 

Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, chociażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem wady formalnej.

 

Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw osobie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec tej osoby odpowiadają z wekslu

 

Poręczenie umieszcza się na wekslu albo na przedłużku. Dokument zatytułowany "poręczenie wekslowe" nie powoduje odpowiedzialności z art. 32 Prawa wekslowego, gdyż prawo wyłącza możliwość udzielenia poręczenia wekslowego w oddzielnym dokumencie (art. 31 Prawa wekslowego). Treść takiego dokumentu pozostaje zatem bez znaczenia dla odpowiedzialności osoby, która na odwrocie weksla wpisała słowo "poręczam" i złożyła podpis.

 

Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je poręczyciel.

 

Sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to podpis wystawcy lub trasata.

 

Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę.